Sistem Odası Çözümleri

Verileriniz artık güvende…

Bilişim çağının (Teknolojinin) Günümüz gereksinimleri için, bir çok alanda kesintisiz ve sürekli çalışan elektronik ve donanımsal altyapı ihtiyacı bulunmaktadır.Elektronik altyapıdan kaynaklı olası zararlar, günümüz teknolojik çağının bir çok açıdan olumsuz yönde etkilenmesine sebep olup, hayati önem taşıyan, kritik durumlar oluşmasına ve etkilerinin giderilmesinin gerek maliyet gerek zaman açısından çok zor olacağı olumsuzluklar yaşanabilir. Bu nedenle Günümüzde bu durumlardan etkilenmeksizin, zarar görmeksizin, süreklilik arz eden alanlar oluşturmamız gerekmektedir. Bu alanlara Bilgi İşlem veya Sistem odası denir.

Sistem odaları hayatımızı kolaylaştıran teknolojik bir çok ihtiyacın sorun olmasına karşın tüm tedbirlerin ve işleyişin ana merkezi olup, ihtiyaç duyulan tüm verileri barındıran gerektiğinde müdahale edilip hızlı bir iş akışı sağlayan günümüzün en değerli alanları haline gelmiştir.

Teknoloji bir çok açıdan hızlı bir ivme ile yükselir iken, kurum veya özel bir çok alanda faaliyet gösteren küçük, büyük bir çok hizmet faktörünün sağlanabilmesi için gereklilikler, işleyişler bu odalarda cihazlar vasıtasıyla sorunsuz arşivlenmektedir. Kısaca Geçmişimiz, geleceğimiz sistem odaları tarafından korunup, güncellenip bizi farklı ve avantajlı kılmaktadır. 

İKLİMLENDİRME

GAZLI SÖNDÜRME

YANGIN ALGILAMA

GÜVENLİK